کوردستانه کم

 

کوردمو کورد امه نم

کوردستان جوانه کم بوت ائمرم

به ئاواتی کوردستانی جوان وبه هیز

/ 6 نظر / 103 بازدید
آلای آزادی-کچی کوردم

سلاو بوگلی کورد[گل][گل] کاکه دستت خوووووووووش زور جوان بو سپاس [ماچ][ماچ][نیشخند][ماچ]

ئلاهه

سلاو بو کاک منصور...ای ولله بو شهامتت و کورد بونت...براستی کوردت سر بلند کرد افتخار دکم پیتان

lord

سلام از اینکه با شماآشنا شدم خیلی خوشحال شدم چون منهم کرد هستم و اگه با تبادل لینک موافقید بهم خبر بدید

کورد

[گل][خداحافظ]هیوادارم همومان له دلمان کورد،کوردی،کوردستان بیژین

کورد

[گل][خداحافظ]هیوادارم همومان له دلمان کورد،کوردی،کوردستان بیژین