تعصب کورد بودن........

کردها در زمان که حکومت های ایران به سرکار می آمده اند آنهارا به مرز
بانی می گماشتند براستی کردها مرزبانانی  بزرگی بوده اند وحتی دست به اسلحه خوبی داشتند
اما درراه شرف وناموس هر ملتی بر می خواستند نه بخاطر منافع شخصی خود ویا بی جهت
کشت وکشتار کنند ولی در طول تاریخ کردها رانماد قاتل معرفی می کردند از شما می
پرسم آیا کردهای که با این


 

همه فرهنگ غنی دست به این اعمال می زدنند؟ شما قضاوت بکنید چونکه من
یک فرد کرد دراین ایران پهناور هستم نمی توانم خود رای باشم بلکه آن را به مخاطبین
عزیز می سپارم.

در این دهه پیش رو بلاخص جوانان نسبت به کرد بودن خود نوعی تعصب دارند
که ستودنیست چونکه با تعصب خود نسبت به اشاعه فرهنگ غنی ملیشان خیلی کوشا هستند چه
جوانانی که در دانشگاهها مشغول تحصیل هستند وچه یک سرباز عادی .تعصب زیاد هم نوعی
افراط گرای میباشد ولی انسان به میزان که آن تعصب باعث رنجش زیاد نشود خیلی خوبه .در
ایران اقوام زیادی وجود دارند که نسبت به قوم خود خیلی تعصب دارند در شمال غربی
ایران که قوم آذری زبان ویا ترک وجودارند در غرب ایران که کردها درجنوب غربی لرها
با عرب خوزستان در جنوب شرقی بلوچها در شمال شرقی ترکمن ها در شمال ایران گیلکی
ودر مرکز ایران قوم فارس یا پارس وجود دارند که سالیان دراز در کنار هم می زیستند
ودر مقابل هر دشمنی می ایستاند.

 

واما هرکسی این مقاله بنده حقیر را می خواندخواهشمندم برداشت غلطی
نکند که چرا فقط کردها تعصب دارند وما اقوام دیگر نداریم بخاطر اینکه ما مثل نازی
های آلمانی نیستیم نسبت به قوم ژرمنی بودن خودمان برتری را اعلام بکنیم بلکه با تعصب
فرهنگ خودرا به دیگران بشناسانیم براستی کرد بودن هم  افتخار
بزرگیست .

 

نام آوران کرد

واقعیتش اینه که من به کرد بودن خودم می نازم که بزرگانی همچون صلاح
الدین ایوبی که لشکر عظیم صلیبی هارا در بیت المقدس عقب راند درس خوبی به آنها داد
یا نادر شاه افشار که با گسترش ایران به یک امپراتوری خیلی بزرگ که از شرق به
هندوستان ختم می شد یا کریم خان زند که آنقدر درستکار بود که به او وکیل الرعیا
نامیدند یا اولین زن تاریخ نگار دنیا مستوره اردلان وکسانی دیگر...(حتی می گویند که بی نظیر بوتو که
اولین زنی که در مقابل پرویز مشرف در کشور پاکستان ایستاد مادرش کرد بوده).

کردستان ده پارچه هم بشود یک رنگ,یک مرام وخالص غیرتی هستند چونکه از
نطفه تا تامرگ غیرتی ونسبت به کرد بودند خود تعصب دارند ونمی توانند آنرا را از او
جدا کنند چه دختر چه پسرش.

واقعیت دارد که زیباترین طبیعت رو در اردیبهشت ماه در ایران دارد حتی
از شمال ایران به سمت کردستان بخاطر طبیعت بدون رطوبت اینجا می ایند طبیعت سرشار
از منابع گیاهی متنوع ودارویی و آب هوای بسیار پاک میباشد

در
پایان به همه می گوییم کردستان خاک تمامی کردها میباشد و مردمان اصلی آن اریایی ها
هستند یعنی مادهای سلحشور یعنی پدر کردها دیااکو (اولین رهبر مادهای غرب ).


این عکس متعلق به دیاکو میباشد. ***  
روحش شاد***

/ 1 نظر / 435 بازدید
شاهین

هربزی کورد